Van de Velde Uitvaartzorg

De rouwbetuigingen

Photo 561072Patrick Buytaert
Daisy, Christiane, Nadine en de kinderen

We wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Patrick zal steeds in onze gedachten blijven als een goede vriend

Willy en Jenny Blommaert - van Mele
Photo 561072Patrick Buytaert
Steeds gekend als joviale gast. Vroegere gebuur van de Vrasenestraat, geschokt door dit overlijden, veel te vroeg.
Wensen vriendin , kinderen en Christiane veel sterkte in deze moeilijke dagen
Rudi en Nicole
Photo 561072Patrick Buytaert
Innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Photo 561072Patrick Buytaert
Vol onbegrip vernam ik dat Patrick op 15 mei 2019 is overleden.
Ik wens jullie veel kracht toe om dit verlies te verwerken.
Photo 561072Patrick Buytaert
Mijn innige deelneming voor u en uw familie.
Photo 561072Patrick Buytaert
Onze oprechte deelneming bij het verlies van uw echtgenoot en stiefpapa
Photo 561072Patrick Buytaert
Woorden schieten te kort . Voor altijd in ons hart. Onze oprechte deelneming en steun in deze moeilijke periode.

Luc , Magy , Nenah en Dilan
Photo 561072Patrick Buytaert
Daisy, Valerie, Anthony en gans de familie ik wens U mijn innige deelneming en heel veel sterkte toe, bij het verlies van mijnen beste maat.
Photo 559855de heer Robert Smet
Met oprechte deelneming
Woorden schieten tekort om ons leedwezen uit te drukken
Photo 558124Jan Blommaert
Met diepe verslagenheid vernam ik het overlijden van Jan.
Moge de steun van vrienden troost bieden
en goede herinneringen het verlies verzachten.
Mijn oprechte deelneming.
Photo 558028William Verté
oprechte deelneming en veel sterkte gewenst
Photo 558124Jan Blommaert
Onze Oprechte Deelneming,

Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering blijven:
de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar.
Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten
        
Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
In naam van alle oudgedienden en families,

Bestuur ,Vriendenkring 4 Lansiers
Martin Nelissen
Roel Gevers
Pierrot Desmedt
en families,
Photo 558499mevrouw Clothilde Penneman
Mijn oprechte deelneming in uw diepe rouw om het overlijden van uw dierbare echtgenote, moeder, grootmoeder en familielid. Ik wens u allen alle levenssterkte toe in deze erg beproefde dagen en in de toekomst.
Photo 558028William Verté
Innige deelneming bij het overlijden van William
Photo 558028William Verté
Innige deelneming bij het overlijden van uw echtgenoot en familielid.
Namens de Seniorclub Post,
Willy Duymelinck, secretaris
Photo 558124Jan Blommaert
Beste Michèle,

Those we love don't go away.
They walk beside us every day.
Unseen, unheard but always near.
Still loved, still missed,
And very dear.

Veel sterkte!
Greet en Carl De Maré-De Backer en Elmyra Thijs
Photo 558124Jan Blommaert
Oprechte deelneming aan de familie, het was een eer met Jan verschillende jaren te mogen werken in 4L
Photo 558124Jan Blommaert
Beste familie Blommaert,

met droefheid verneem ik het overlijden van Jan, die een van mijn leerlingen was de ochtend van zijn Mil carrière in de PsCavShool-Gp Leopard half de jaren '80 te Leopoldsburg.
Na zijn regimentskeuze 4L gemaakt te hebben, heb ik hem daar nog talloze keren ontmoet daar het ook om mijn start-eenheid ging.
Ik heb jaren Jan zien evolueren als militair, en hem dan zien evolueren in graad. Door zijn inzet en studie is hij dan ook ADC geworden. Met deze verworven graad heb ik hem nog een paar maal gezien op het ProvComdo Antwerpen "aan 't werk".

Langs deze weg wens ik jullie veel sterkte toe,
en wees ervan overtuigd dat Jan veel militairen, zowel ondergeschikten als oversten, in gunstige zin beïnvloedt heeft.
Een prima kerel !

(s) Marc Grangé
        Cdt b.d.
        Cavalerieofficier
Photo 558124Jan Blommaert
Beste Michèle, Kirsten, Niels en familie,

Onze oprechte gevoelens van medeleven bij het veel te vroege heengaan van Jan.
Het doet altijd pijn in het hart een goede collega en vriend te verliezen. We houden de mooie herinneringen aan onze tijd in Heidelberg in gedachten.
Veel sterkte voor de komende moeilijke momenten.

Peter en Conny
Pholien-Mostinckx
Photo 558124Jan Blommaert
In gedachten zijn we bij jullie, heel veel sterkte aan de familie in deze moeilijke tijd.
Photo 558124Jan Blommaert
Het was een voorrecht om gedurende 4 jaar met Jan samen te werken als collega maar vooral als vriend. Het is een troost dat we begin dit jaar elkaar nog eens hebben kunnen ontmoeten. Onze tijd samen in Zuid Afrika (2006 – 2010) zal ik nooit vergeten. Vaarwel vechter…
Photo 558124Jan Blommaert
Jan, het was een voorrecht om je te leren kennen en met je samen te werken op het Militair Commando Provincie Antwerpen. Je leuze was 'never give in' en dat waren geen loze woorden: je was een 'vechter' in de positieve zin van het woord. Je bleef ervoor gaan en stond altijd klaar voor je collega's, ook al was de strijd tegen je ziekte vaak lastig en niet te winnen. Ook nu geef je nog niet op: als oprichter van vzw Vechter blijf je verder vechten tegen de ziekte, niet uit eigenbelang maar zoals je altijd hebt gedaan om anderen te helpen! Rust in vrede.
Photo 556809mevrouw Julienne Gillis
Apr Tit Pieter Leys en het apotheekteam van Kallo bieden de familie hun oprechte deelneming aan.