de heer Richard Van Mol

Photo 809650
Woonachtig te Kieldrecht (Beveren) (9130, België)
Geboren te Doel (9130, België) op zondag 28 februari 1932
Overleden te Kieldrecht (Beveren) (9130, België) op zaterdag 10 februari 2024 op 91 jarige leeftijd
Echtgenoot van mevrouw Leona Deckers

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 12 februari 2024.

De visitekaartjes

1 visitekaartje (1 privé)