de heer Maurice Vergauwen

Photo 773841
Woonachtig te Kieldrecht (Beveren) (9130, België)
Geboren te Kieldrecht (Beveren) (9130, België) op donderdag 14 november 1929
Overleden te Edegem (2650, België) op zaterdag 20 mei 2023 op 93 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Josée Soetens

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 22 mei 2023.

53 berichten (45 privé)
 
Rouwbetuigingen 

Met pijn in het hart vernam ik vandaag pas dat Maurice is overleden, zoveel verhalen werden samen verteld en nog zoveel waren te vertellen. Rust in vrede goede vriend.

Jean-luc Meesters- 14/06/2023

Rouwbetuigingen 

Onze innige deelneming en veel sterkte aan de familie. Maurice maakte altijd graag een praatje waardoor wij hem zullen herinneren als een vriendelijke man.

Frank en Nicole de Deckere-van Remortel- 4/06/2023

Rouwbetuigingen 

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie.
Familie Van Duyse uit Verrebroek

Erick Van Duyse- 28/05/2023

Rouwbetuigingen 

Onze oprecht innige deelneming. Veel sterkte in deze moeilijke periode.

Ex-Doelenaars Rudi & Myriam- 27/05/2023

Rouwbetuigingen 

Beste familie,
Bij deze wil ik mijn steun betuigen aan jullie met het overlijden van Maurice.
Ik herinner mij Maurice als een zeer integer en aangename man, als voorzitter van de zeevisclub "De Noord"
Hugo Vets
Lid sportvisclub "De Noord"

Hugo Vets- 26/05/2023


De andere berichten ...