de heer André Van Sande

Photo 771586
Woonachtig te Sint-Niklaas (9100, België)
Geboren te Haasdonk (9120, België) op zondag 30 april 1939
Overleden te Sint-Niklaas (9100, België) op zondag 30 april 2023 op 84 jarige leeftijd
Weduwnaar van mevrouw Christiane Van der Heyden

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 3 mei 2023.

De visitekaartjes

Wees de eerste bezoeker om een visitekaartje neer te leggen !