Van de Velde Uitvaartzorg

Rouwruimte

de heer Robert Smet

Photo 559855
Woonachtig te Kieldrecht (Beveren) (9130, België)
Geboren te Meerdonk (9170, België) op vrijdag 19 december 1930
Overleden te Kieldrecht (Beveren) (9130, België) op woensdag 8 mei 2019 op 88 jarige leeftijd
Weduwnaar van mevrouw Christiane Thielman

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de donderdag 9 mei 2019.

De rouwbetuigingen

19 rouwbetuigingen (17 privé)  

Onze wel gemeende condoleanties.

Familie Van Campenhout - De Lee Marc - Denise- 16/05/2019

Met oprechte deelneming
Woorden schieten tekort om ons leedwezen uit te drukken

MLSO- 15/05/2019